Toimintaopas 2024-2025

(Vuosikokous hyväksyy 10.6.2024)

1. Toimintaopas

Tällä toimintaoppaalla Rauman SalBa ry (myöhemmin seura) ohjaa ja auttaa joukkueita seuran toimintakauden aikana. Seuran toimintakausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4.

2. Rauman SalBa ry:n hallitus

Seuran hallitus kokoontuu määräajoin, sarjakauden aikana kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Seuran jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle kokouksessa käsiteltäviä asioita osoitteeseen hallitus@salba.fi. Tarvittaessa hallituksen päätöksistä tiedotetaan jäsenistöä.

Hallituksen kokoonpano kaudella 2024 – 2025

Puheenjohtaja Sanna Nurmi, p. 040 738 7901

Varapuheenjohtaja Jukka Nurmi p. 050 545 9969

Rahastonhoitaja Marko Kinnunen, p. 040 533 0182

Sihteeri Ilkka Hurmerinta, p. 040 9122790

Jäsen Susanna Uusi-Marttila, p. 045 849 4377

Jäsen Ilkka Grönqvist p. 040 161 9019

Seuran henkilöstö:

Toiminnanjohtaja Joni Rokosa, p. 044 278 0277, joni.rokosa@salba.fi

Junioripäällikkö Mikko Immonen p. 040 078 7150, mikko.immonen@salba.fi

Valmennuspäällikkö Tomi Lahti p. 040 822 9636, tomi.lahti@salba.fi

3. Joukkueen jäsenet

Henkilö voi edustaa seuraa ja pelata sen joukkueissa vain maksettuaan joukkueen kausimaksut, sekä seuran toiminta-/jäsenmaksun.

3.1 Pelaajat

 • Mikäli pelaajan edellisen kauden maksuja ei ole maksettu, hän ei ole edustuskelpoinen seuran toiminnassa. Pelaajan velvollisuus on maksaa joukkueelle kaikki pelaajan toiminnasta joukkueelle kauden aikana syntyvät maksut ajallaan joukkueen rahastonhoitajan antaman maksuaikataulun mukaisesti.
 • Pelaajan tai hänen huoltajansa tulee vastata pelaajan kuluista kauden loppuun asti, vaikka pelaaja lopettaisi harrastuksen kesken kauden, jos muuta ei ole erikseen sovittu.
 • Seuran toimintamaksulla ja joukkueen kausimaksulla katetaan joukkueen pelikauden kulut sekä maksetaan mm. valmentajille mahdollinen sopimuksen mukainen matkakorvaus sekä katetaan seuratyöntekijöiden toiminnan kustannuksia.
 • Pelaajan tehtävänä on huolehtia, että hänellä on kauden aikana voimassa oleva vakuutus ja Salibandyliiton Pelipassi. Alaikäisen kohdalla vastuu vakuutuksista ja Pelipassista on pelaajan huoltajilla.
 • Pelaaja on velvollinen todistamaan pelipassin voimassaolon joukkueenjohtajalle.
 • Pelaaja/pelaajan vanhemmat huolehtivat, että pelaajan tietosuoja-asetukset ovat asetettu MyClubiin haluamallaan tavalla https://myclub.helpscoutdocs.com/article/146-tietosuoja-asetukset.
 • Sairaana ei saa osallistua harjoituksiin ja peleihin.
 • Jäsentä velvoittavat seuran ja tämän toimintaoppaan säännöt, joita voidaan täydentää joukkueen omilla toimintaohjeilla.
 • Seuramme pelaajien käyttäessä seuran vaatetusta sitovat häntä sekä seuran-, että joukkueen laatimat säännöt myös vapaa-ajalla.

PELAAJAN SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ

 • Jos joukkueen pelaajat jakaantuvat kahteen eri joukkueeseen, joukkueelle ennen jakautumista kerätyt rahat jaetaan lähtökohtaisesti siirtyvien pelaajien suhteessa. Esimerkkeinä: B-junioreista yli-ikäisinä siirtyvät pelaajat A:han ja B-ikäluokkaan kuuluvat jäävät B-ikäluokkaan. C1-ikäluokan jakaantuminen useampaan B-ikäluokan joukkueeseen. B-ikäisiin kuuluu tässä esimerkissä kaksi eri ikäluokkaa ja useampi joukkue.
 • Pelaajan vaihtaessa joukkuetta kauden aikana, pelaajan mukana ei siirry joukkueen rahoja ja pelaaja on velvollinen maksamaan entiselle joukkueelle avoimet maksut, jotka kohdistuvat jo menneelle ajanjaksolle.
 • Useamman pelaajan siirtyminen joukkueiden välillä samanaikaisesti käsitellään aina tapauskohtaisesti.

3.1.1. Pelipassi

 • Pelipassi on pakollinen kaikille pelaajille ja pöytäkirjaan merkityille toimihenkilöille.
 • Pelipassilla kontrolloidaan, että pelaajalla on kilpailuoikeus (edustusoikeus SSBL:n jäsenseurassa) virallisissa sarjapeleissä ja että hänet on vakuutettu mahdollisten lajin parissa sattuvien tapaturmien varalle.
 • Lunastamalla Pelipassin pelaaja sitoutuu noudattamaan Suomen salibandyliitto SSBL:n kilpailusääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.
 • Pelipassit ostetaan osoitteesta www.suomisport.fi 
 • Lisätietoa Pelipasseista ja niiden hinnoista osoitteesta https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/

Seuran toiminnanjohtaja valvoo joukkueiden Pelipassien ostoja ja opastaa Pelipassien ostamisessa tarvittaessa.

3.1.2 Junioripelaajan vanhemmat

-> Vanhemmat ovat juniorijoukkueiden tärkeimpiä tukijoita. Vanhempien tärkein rooli on olla tukena lapsille ja antaa mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan.

-> Vanhempien tulee huolehtia, että lapsi pääsee ajoissa harjoituksiin ja otteluihin ja että kaikki tarvittavat varusteet tulevat joukkueen tapahtumiin mukaan.

-> Vanhempien tai pelaajan tulee ilmoittaa läsnäolostaan joukkueen tapahtumiin joukkueessa sovitun tavan mukaisesti. Vanhemmat sopivat tarvittaessa keskenään kimppakyydeistä harjoituksiin ja otteluihin.

-> Toivottavaa on, että vanhemmat toimisivat aktiivisina taustahenkilöinä auttaen joukkuetta, valmentajia ja joukkueenjohtajaa joukkueen toiminnan järjestelyissä kauden aikana. Vanhempien osuus joukkueen varainhankinnassa on tärkeä, sillä esimerkiksi talkoo- ja mainostuloilla pystytään hankkimaan varoja joukkueelle.

-> Seuran tehtävänä on opastaa asiasta kiinnostuneita vanhempia esimerkiksi joukkueenjohtajan, valmentajan ja huoltajan tehtäviin. SalBa etsii koko ajan aktiivisia henkilöitä eri tehtäviin. Seuratoiminta on erittäin mielekäs ja antoisa harrastus.

3.2 Joukkueenjohtaja

 • Joukkue ei voi toimia seurassa ilman nimettyä joukkueenjohtajaa.
 • Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu joukkueen toiminnan johtaminen muulta kuin pelilliseltä osalta.
 • Hän toimii yhteyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä. Joukkueenjohtajan tulee nauttia joukkueen pelaajien, valmentajien sekä vanhempien luottamusta.
 • Joukkueenjohtajan velvollisuuksiin kuuluu toiminta- ja taloussuunnitelman tekeminen joukkueelle yhdessä valmentajan ja rahastonhoitajan kanssa.
 • Juniorijoukkueissa toiminta- ja taloussuunnitelma esitellään ja hyväksytään yhdessä vanhempien kanssa kauden alussa. Kokouksesta tehdään pöytäkirja, johon päätökset kirjataan ja ilmoitetaan poissaoleville vanhemmille esimerkiksi sähköpostilla. Pöytäkirja ja talousarvio toimitetaan samassa yhteydessä myös toiminnanjohtajalle.
 • Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen tiedotuksen järjestämisestä seuralta pelaajille ja joukkueen sisällä.
 • Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluvat matkajärjestelyt vierasturnauksiin ja muihin joukkueen tapahtumiin, jos erillistä matkanjärjestäjää ole.
 • Ulkomaanmatkoista joukkueenjohtaja/matkanjärjestäjä tekee esityksen erillisellä hakemuksella, joka sisältää matkasuunnitelman ja budjetin. Hakemus toimitetaan toiminnanjohtajalle hyvissä ajoin ennen matkan kaavailtua toteutumista, niin että hakemus voidaan hyväksyttää Seuran hallituksen seuraavassa kokouksessa.
 • Seura suosittelee, että juniorijoukkueet laativat joukkuekohtaiset pelisäännöt toimintansa selkeyttämiseksi. Joukkueenjohtaja vastaa viime kädessä koko joukkueen toiminnasta ja taloudesta siten, että joukkue toimii seuran yhteisten sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, pystyy suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan ja kattamaan joukkueen toiminnasta syntyneet kustannukset itsenäisesti koko kauden ajan.
 • Joukkueenjohtaja saa tehdä vain omaa joukkuettaan koskevia sopimuksia.
 • Joukkueenjohtaja huolehtii, että joukkueen jäsenet kirjautuvat ja ylläpitävät omia jäsenrekisteritietojaan https://www.myclub.fi -sivustolla. Käyttäjäoikeuksia hallinnoi seuran toiminnanjohtaja.
 • Joukkueenjohtajilla on oma toiminnanjohtajan ylläpitämä WhatsApp-ryhmä, missä informoidaan -asioista ja mistä saa apua arjen pyörittämiseen muilta joukkueenjohtajilta.
 • Seura järjestää joukkueenjohtajille kokouksia kauden aikana. Kokoukset järjestetään seuran nimeämissä paikoissa ja niistä tiedotetaan sähköpostilla tai seuran joukkueenjohtajien yhteisessä WA-ryhmässä.  Jokaisesta seuran joukkueesta tulisi olla edustus jokaisessa kokouksessa.

3.3 Valmentajat

-> Seura määrittelee joukkueilleen vastuuvalmentajat.

-> Valmentajat vastaavat joukkueen pelillisistä asioista ja tekevät kauden valmennussuunnitelman. -> Valmentajat vastaavat yhdessä Junioripäällikön kanssa sarja- ja turnausilmoittautumisista sarjajärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

-> Joukkueen sarjailmoittautumisen tekee toiminnanjohtaja joukkueen valmentajilta tulleen esityksen mukaisesti.

-> Valmentajat vastaavat joukkueen harjoitusvuorojen toiveiden esittämisestä toiminnanjohtajalle. -> Valmentajan tehtäviin kuuluu harjoitusaikataulujen ja kauden kilpailutoiminnan suunnittelu, sekä kauden harjoitusohjelman sisällön ja periaatteiden laadinta yhdessä junioripäällikön kanssa.

-> Valmentaja on velvollinen huolehtimaan itselleen sijaisen mahdollisen poissaolon ajaksi.

-> Valmentajien tehtävänä on toimia niin, että valmennustoiminta on hyvin suunniteltua ja pelaajia kehittävää.

-> Valmentajan toiminnan on oltava seuran ja salibandyn yleisilmettä nostavaa sekä esimerkillistä lapsille.

-> Valmentajat ovat velvollisia osallistumaan seuran tapahtumiin esim. valmentajapalavereihin.

-> Seura antaa tarvittaessa tukea koulutukseen ja joukkueen valmennustoiminnan kehittämiseen.

-> Valmentajat tekevät harjoitusten perusteella päätökset pelaajien joukkuejaoista ja peliajasta.

3.4 Rahastonhoitaja

-> Seuran joukkueet hoitavat kukin taloutensa itsenäisesti ja vastaavat siitä seuralle.

-> Seuran joukkueella on käytössään yksi pankkitili seuran määrittelemässä pankissa, tähän pankkitiliin käyttöoikeus on nimetyllä joukkueen rahastonhoitajalla.

-> Joukkueen rahastonhoitajan velvollisuuksiin kuuluu taloussuunnitelman tekeminen joukkueelle yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

-> Joukkueen rahastonhoitaja raportoi joukkueen taloudesta Seuran rahastonhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikista joukkueen tililtä maksetuista maksuista pitää olla tosite, josta ilmenee maksuperuste, samoin tilille tulevista maksuista on oltava asianmukainen selvitys.

-> Maksetuista laskuista toimitetaan sähköiset kopiot aina kuukauden lopussa seuran rahastonhoitajalle. Dokumentit tulee olla nimettynä seuraavalla kaavalla:

Joukkueen ikäluokka, pvm, maksuperuste ja euromäärä. Esimerkkinä P14, 20.10.2020, erotuomarimaksu seuralle, 420€.

 • Rahastonhoitajilla on oma toiminnanjohtajan ylläpitämä WhatsApp-ryhmä, missä informoidaan ja neuvotaan raha- ja talousasioista.
 • Jos joukkueen toimihenkilö joutuu hoitamaan maksuja käteisellä tai omalla pankkikortillaan (esim. turnausmatkalla), pitää näistä kaikista maksuista olla tosite. Nämä kulut voidaan laskuttaa joukkueen tililtä kuitteja ja selvitystä vastaan esim. kuukausittain. Skannatut kuitit ja selvitykset tulee tällöin toimittaa seuran rahastonhoitajalle ohjeistuksen mukaisesti.
 • Mikäli pelaajan kausimaksua ei ole maksettu, rahastonhoitaja on yhteydessä pelaajan vanhempiin ja aikuisjoukkueissa pelaajaan yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

4. Joukkueiden velvollisuudet

4.1 Asustus

-> Joukkue käyttää joukkueen ja seuran tapahtumissa sekä pelimatkoilla ja turnauksissa yhtenäistä Seuran varustesopimuksen mukaista asustusta.

-> Joukkue huolehtii ja maksaa joukkueen toimihenkilöille vanhempain palaverissa päätetyn mukaiset asusteet.

4.1.1 Varustehankinnat

-> Seuralla on sopimus varustehankinnoista Oxdogin kanssa.

-> Joukkueen yhteiset hankinnat hoidetaan sopimustoimittaja Intersport Rauman kautta.

-> Joukkueen yhteisistä varustehankinnoista vastaa joukkueenjohtaja.

-> Seura järjestää kerran vuodessa joukkueille avoimen varusteiden sovitus- ja tilaustilaisuuden.

-> Joukkueet voivat tukea maalivahdinvarusteiden hankinnassa P11-ikäluokasta alkaen esim. 100€/kausi kuittia vastaan.

Seuran peliasujen värit ovat:

Pelipaita: valkoinen tai sininen

Pelihousut: sininen

Pelisukat: sininen

4.2 Toimintasuunnitelma

-> Jokaisella Seuran joukkueella tulee olla tehtynä joukkueen toimintasuunnitelma.

-> Toiminnanjohtaja ja junioripäällikkö ohjaavat toimintasuunnitelman luomisessa tarvittaessa.

-> Toimintasuunnitelmaan on kirjattava seuraavat asiat:

-Joukkueiden toimihenkilöt ja yhteystiedot

-Joukkueen jaot treeneihin ja peleihin

-Mihin sarjoihin joukkue ilmoittautuu/osallistuu

-Harjoituspelit ja turnaukset arvio määrästä

-Sarjan otteluohjelma

-Suunnitellut vanhempainillat kauden aikana arvio määrästä ja aikataulusta

-Peli- ja harjoitusvarusteiden tilausten aikatauluttaminen

-Toimihenkilöille tilattavat varusteet, vanhempain palaverin päätöksen mukaan

-Joukkueen budjetti tulevaksi kaudeksi

-Joukkueen yhteiset pelisäännöt

-Joukkueen valmennussuunnitelma tulevaksi kaudeksi

-Joukkueen kauden tavoitteet

4.2.1 Harjoitusvuorot

-> Seura anoo joka kevät tulevalle kaudelle Rauman kaupungin tarjoamia salivuoroja. 

-> Mikäli joukkue hakee kauden aikana ylimääräisiä harjoitusvuoroja, nämä varaukset tehdään toiminnanjohtajan kautta.

-> Jos joukkue peruu harjoitusvuoronsa, peruutukset ilmoitetaan ajoissa toiminnanjohtajalle, joka tarjoaa niitä muille Seuran joukkueille ennen vuoron peruuttamista kaupungille.

-> Joukkueet ovat velvollisia noudattamaan liikuntasalien käyttösääntöjä.

4.2.2 Ilmoittautuminen sarjoihin

Suomen Salibandyliitto SSBL järjestää valtakunnallista sarjatoimintaa.

Toiminnanjohtaja ilmoittaa seuran joukkueet sarjoihin keskitetysti, mutta valmentajan tehtävänä on ilmoittaa joukkueen osallistumisesta toiminnanjohtajalle määräpäivään mennessä (vaihtelee ikäluokittain).

4.2.3 R- ja Y-ilmoitukset sekä seurasiirrot

-> Rinnakkaisedustusilmoitukset, ilmoitukset yli-ikäisestä pelaajasta ja seurasiirrot tekee seurassamme toiminnanjohtaja. Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävänä on ilmoittaa ajoissa tarvittavista toimenpiteistä toiminnanjohtajalle.

-> Seuraan siirtyvä tai rinnakkaisedustuksella seuraa edustava pelaaja maksaa seuran toimintamaksun ja saa näin edustuskelpoisuuden seuran sääntöjen mukaisesti. Seura vastaa siirtymiskustannuksista lajiliittoon.

-> Ennen Y-ilmoituksen hyväksyntää, junioripäällikkö on yhteydessä pelaajaan ja tämän vanhempaan, jotta ymmärretään varmasti mitä Y-ilmoitus tarkoittaa kyseiseksi kaudeksi.

Tarkemmat tiedot jokaisesta ilmoituksesta löytyy sivuilta
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/

4.3 Pankki- ja maksuasiat

-> Jokaisella seuran joukkueella on tili seuran määrittelemässä pankissa.

-> Tilin avaamiseksi tarvitaan hallituksen päätös ja siitä pöytäkirjaote.

4.3.1 Seuran- ja joukkueiden Laskutus

Seuran toimintamaksu:

 • Seuran jäsenmaksun suuruus on 70 €, joka sisältyy toimintamaksuun.
 • Henkilö voi olla seuran jäsen, edustaa seuraa ja pelata sen joukkueissa, vain maksettuaan seuran toimintamaksun.
 • Toimintamaksulla katetaan seuran yleisiä kustannuksia, kuten; vuokrat, tietoliikennepalvelut, (MyClub, procountor, nettisivut), seuran järjestämät tapahtumat (SalBa-päivä, koulutukset, toimihenkilöpäivä, päätöstilaisuus jne), seuran pankkikulut, seuran ja joukkueiden kirjanpito. Salibandyliiton ja kansainvälisen salibandyliiton jäsenmaksut, viestintä ja markkinointikulut ja tarvittavat vakuutukset. Suurin toimintamaksuilla katetuista kustannuksista on seuran työntekijöiden palkat.

Seuran toimintamaksuluokat:

-> Salibandykoulun toimintamaksu 250€/hlö/kausi

-> P/T 9 – P/T 14 junioripelaajien toimintamaksu 170€/hlö/kausi

-> P/T 15 – P/T 22 junioripelaajien toimintamaksu 200€/hlö/kausi

-Aikuis- ja seniorijoukkueiden toimintamaksu 1200€/joukkue/kausi

-Edellä mainitut maksut sisältävät jäsenmaksun 70€

-Toimintamaksu koskee seuran pelaajia

-Toimihenkilöiden kohdalla peritään joukkueilta jäsenmaksu 70€/toimihenkilö/kausi

-Sisaralennus 30€/sisarus

-Seura maksaa seuran hallituksen jäsenten jäsenmaksun

Seura laskuttaa joukkueilta:

 • Salimaksut Pohjoiskehällä ja Jaakko Arena 32€/h ja muut salit 25€/h. Salimaksut laskutetaan joukkueilta kuukauden jaksoissa.
 • Salibandyliiton turnausten erotuomarimaksut 3-5 kertaa kaudessa.Salibandyliiton turnausmuotoisiin sarjoihin osallistuvien joukkueiden erotuomarimaksut laskutetaan keskitetysti seuralta. Toiminnanjohtaja jyvittää maksut joukkuekohtaisesti ja laskuttaa erotuomaripalkkiot joukkueilta määräajoin.
 • Seuran toimintamaksut kahdessa erässä: 1.osa elokuussa ja 2.osa joulukuussa. Sisaralennukset huomioidaan joulukuun laskussa.
 • Joukkueiden arpajaismyynnit helmikuussa.
 • Lisäksi Salibandyliitto lähettää laskut sarjamaksuista seuralle ja seura välittää laskut joukkueen rahastonhoitajalle, joka maksaa ne.
 • Mikäli joukkue tai joukkueen jäsen aiheuttaa toiminnallaan rahamääräisen sakon seuralle, joukkue on velvollinen maksamaan sakon. Jos sakko kohdistuu vain yhteen henkilöön. Joukkue määrittelee peritäänkö sakko tai osa siitä ko. henkilöltä takaisin joukkueelle.
 • Sarjamaksut löytyvät salibandyliiton kausi-infosta osoitteesta https://salibandy.fi/fi/info/saannot/kausi-info/

Joukkueen laskutuskäytännöt:

 • Joukkue laskuttaa pelaajiaan joukkueen budjetin mukaisesti
 • Pelaajat maksavat vain oman joukkueensa kausimaksut.
 • Pelatessaan seuran muissa joukkueissa, pelaaja maksaa turnaus- ja muista kustannuksista oman osuutensa.
 • Joukkueiden toimihenkilöiden lapset maksavat vähintään 50 % joukkueen kuukausi- /kausimaksuista. (Hyvitys koskee vain yhtä pelaajaa) Joukkue määrittelee alennettuihin maksuihin oikeutetut toimihenkilöt. Maksut esitellään ja hyväksytetään vanhempainpalaverissa budjetin käsittelyn yhteydessä.
 • Joukkueen osallistuessa liiton ulkopuolisiin turnauksiin, joukkue maksaa kolmen henkilön matkakustannukset. Joukkue voi määrittää, miten kustannukset jyvitetään eri toimihenkilöille (esim. valmentajat, matkavastuuhenkilö, JOJO ja joukkueen huoltajat)

4.4 Miesten edustuksen Buffet-vuorot

Jokaisen juniorijoukkueen tulee huolehtia kauden aikana yhdestä miesten edustusjoukkueen buffet-vuorosta. Buffet-vuoroista laaditaan erillinen ohjeistus ja aikataulu, joka jaetaan joukkueenjohtajille. Joukkueenjohtaja on vastuullinen hoitamaan joukkueensa vuorossa olevat henkilöt paikalle ohjeen mukaisesti. Poikkeuksena kaudella 2024 – 2025 P22, joille ei tule buffet vuoroja, koska hoitavat toimitsijatehtävät kaikissa edustuksen peleissä.

4.5 Arpajaiset

-> Seura järjestää kauden aikana lista-arpajaiset, joka on merkittävä varainhankinnan lähde seuralle ja joukkueille.

-> Jokaisen joukkueen on osallistuttava palkintojen hankkimiseen seuran hallituksen ohjeiden mukaisesti ja jokaiselle joukkueelle tulee myyntiin arpajaislistoja pelaajamäärän mukaisesti.

-> Arpojen myyntiaika on noin 3-4 viikkoa, ajoittuen kalenterivuoden alkuun.

-> Joukkue kerää myyntilistojen mukaiset summat ja seura laskuttaa joukkueita perustuen joukkueelle jaettuihin arpalistoihin.  

-> Arpajaisten voittajat julkistetaan miesten edustusjoukkueen kauden viimeisessä kotiottelussa.

5. SalBan tuki junioreille

Rauman SalBa tukee menestyneitä junioreitaan, vähävaraisia junioreitaan sekä seuran maalivahtitallin toimintaa.

5.1 SalBan tukirahasto

-> SalBan tukirahasto on perustettu vähävaraisten perheiden lasten salibandyharrastuksen jatkumisen mahdollistamiseksi SalBassa.

-> Tarkoituksena on mahdollistaa harrastuksen jatkuminen silloin, kun se perheen taloudellisen tilanteen vuoksi olisi muutoin uhattuna.

-> Tukea rahastosta myönnetään hakemuksesta (ohjeet seuran nettisivuilla).

-> Hakemuksia käsittelee seurassa vain yksi salassapitovelvollisuuden alainen henkilö, joka toimittaa hakemukset kootusti Seuran hallituksen päätettäväksi ilman hakijan nimeä tai muita tunnistetietoja. 

-> Tukea myönnetään maksimissaan 300€ per pelaaja. Tukea ei voi hakea takautuvasti menneen kauden kustannuksista

-> Lisätietoja osoitteesta https://www.salba.fi/seura/tukirahasto/

6. Koulutukset & Leirit

-> Salibandyliitto järjestää kauden aikana valmentajakoulutuksia.

-> Lisätietoja Salibandyliiton koulutuksista voi tiedustella Salibandyliitosta tai katsoa netistä osoitteesta https://salibandy.fi/fi/palvelut/valmentajalle/koulutukset-valmentajalle/

-> Seura tukee taloudellisesti joukkueiden valmentajien kouluttautumista.

-> Seuran tukemista kuluista sovitaan aina erikseen ja ennen koulutukseen osallistumista hallituksen kanssa.

-> Esitys kulujen korvaamisesta tulee toimittaa seuran toiminnanjohtaja ennen koulutukseen osallistumista.

-> Valmentajien koulutusasioita koordinoi Junioripäällikkö ja Valmennuspäällikkö.

Seura järjestää kolme avointa salibandyleiriä kaudella 2024 – 2025:

-Kesäleiri kesäkuussa

-Syyslomaleiri lokakuussa

-Urheilulomaleiri helmikuussa

7. Valokuvaukset

-> Seuran valokuvaukset järjestetään marraskuussa kolmena kuvauspäivänä.

-> Jokainen seuran joukkue on velvoitettu osallistumaan kuvauksiin.

-> Asusteena seuran varustesopimuksen mukainen peliasu.

-> Tilatut kuvat tulevat pelaajalle kotiin tai toiminnanjohtaja jakaa kuvat

-> Mahdollisesta pelaajan kuvien julkaisukiellosta tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle.

-> Julkaisukiellosta ilmoittanut pelaaja ei osallistu joukkuekuvaan.

8. Kotisivut, junioreiden Facebook ja junioreiden Instagram

-> Rauman SalBan nettisivujen osoite on www.salba.fi

-> Junioreiden Facebook https://www.facebook.com/SalBajuniorit/ toimii yhdessä kotisivujen kanssa juniorijoukkueiden tiedotuskanavana.

-> Instagramissa tiedotus on lyhempää ja tarkoitus on tehdä junioritoimintaamme tutuksi laajemmalle yleisölle.

-> Juniorijoukkueilta toivotaan ottelu- ja turnausraportteja ja myös muita juttuja joukkueen toiminnasta.

9. Säännöt, linjaukset & tiedotteet

-> Lausunnon antamisoikeus seuran nimissä on vain seuran hallituksella, toiminnanjohtajalla ja junioripäälliköllä.

-> Seuran yksittäiset ohjeistukset ja tiedotteet lähetetään sähköpostitse tai seuran/joukkueiden käyttämään yhteydenpitokanavaan. Jokaiselle toimihenkilöryhmälle on omat Whatsappryhmät tiedoittamista varten.

-> Seuran hallitus pidättää itsellään oikeuden puuttua joukkueiden tai yksittäisten pelaajien ja toimihenkilöiden virheelliseen tai puutteelliseen toimintaan. Hallitus käsittelee tapaukset hallituksen kokouksissa ja määrittelee mahdolliset sanktiot aina tapauskohtaisesti.

Toimintaoppaan ohjeistukset ja säädökset astuvat voimaan, kun hallitus on ne kokouksessaan hyväksynyt.

->Hallituksella on oikeus muokata toimintaopasta niin halutessaan myös toimintakauden aikana.

-> Turnauksissa käyttäydytään seuran logoa kunnioittaen. Olet kentällä/katsomossa osa joukkuetta ja edustat turnauksessa Rauman SalBaa. Harjoituksissa ja peleissä saa elää tunteella, mutta voimasanat eivät kuulu SalBalaisuuteen.

-> Vapaa-ajallasi seuran varusteisiin pukeutuneena edustat seuraa, joten myös silloin käyttäytymissäännöt koskevat sinua.

-> Ongelmatilanteet pyritään ratkomaan keskustelemalla joukkueessa sisäisesti, mutta seurassa työskenteleviä on hyvä käyttää apuna ongelmien ratkaisussa. On hyvä muistaa, että jokainen seurassa vapaaehtoisesti aikaansa käyttävä ajattelee lasten parasta ja siksi kaikki ongelmakohdat voidaan ratkaista keskustelemalla.

-> Ongelmatilanne etenee hallituksen käsittelyyn toiminnanjohtajan tai junioripäällikön kautta.

10. Sähköposti

Seura hoitaa sisäisen tiedottamisen pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

Jokaisella toimihenkilöllä (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja, muut mahdolliset toimihenkilöt) on oltava toimiva sähköpostiosoite, joka on seuran tiedossa.

Seuran sähköpostiosoitteita hallinnoi toiminnanjohtaja.

11. Ohje kriisitilanteita varten

-> Vakavan onnettomuuden, tapaturman tms. sattuessa joukkueen vastuuhenkilön tulee ilmoittaa tapahtuneesta välittömästi ja ensisijaisesti seuran puheenjohtajalle tai varahenkilönä toimivalle seuran varapuheenjohtajalle. Yhteystiedot ovat tämän toimintaoppaan alussa.

-> Kaikenlainen tapahtuman kommentointi asianosaisten ulkopuolelle (esim. media, muut ulkopuoliset) on muilta kuin seuran puheenjohtajalta kielletty.

-> Vakavalla onnettomuudella tarkoitetaan esim. pelaajan normaalia vakavampaa loukkaantumista, joukkuetta kohdannutta vakavaa onnettomuutta pelimatkalla tai vastaavaa.

-Aiku