Tukirahasto


SalBan Tukirahasto on perustettu vähävaraisten perheiden lasten salibandyharrastuksen jatkumisen mahdollistamiseksi SalBassa.

Tukirahaston tarkoituksena on mahdollistaa juniorin harrastamisen jatkuminen silloin, kun se perheen taloudellisen tilanteen vuoksi olisi muutoin uhattuna.

Tukea voi hakea joukkueen kausimaksuihin, ei toiminta-/jäsenmaksuun.

  • Tukea myönnetään maksimissaan 300€ per pelaaja
  • Tukea ei voi hakea takautuvasti menneen kauden kustannuksista

Tuen myöntämisen kriteerit perustuvat pienituloisuuden määritelmään. Päätöksen kriteerinä käytämme aina uusinta määritelmää. Tukea voi saada myös poikkeuksellisen ja tilapäisen elämäntilanteen vuoksi.

Hakemuksia käsittelee seurassa vain yksi salassapitovelvollisuuden alainen henkilö, joka toimittaa hakemukset kootusti Seuran hallituksen päätettäväksi ilman hakijan nimeä tai muita tunnistetietoja. Tukea myönnetään kulloinkin käytössä olevin resurssein.

Tukea voit hakea vapaamuotoisella sähköpostilla lähettämällä sen osoitteeseen tukirahasto(ät)salba.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- Pelaajan nimi

- Pelaajan joukkue

- Vanhemman/huoltajan nimi

- Lyhyt kuvaus pelaajan/perheen tilanteesta

- Arvio kausimaksujen määrästä (hakuhetkestä kauden loppuun)

- Avoinna olevien kausimaksujen määrä

- Haettava summa

- Hakemuksesta tulee käydä ilmi, oletteko aikaisemmin hakeneet/saaneet tukea SalBan Tukirahastosta

Prosessin nopeuttamiseksi voit jo hakuvaiheessa laittaa liitteeksi vanhempien/huoltajien viimeisen palkkalaskelman

tai

Kelan tai eläkelaitoksen selvityksen maksettavasta

- eläkkeestä

- toimeentulo- tai kodinhoitotuesta

- opiskelutuesta

 

Tukirahaston 2024-2025 tukijat 
-Rauman Energia https://raumanenergia.fi/

-TVO www.tvo.fi

-Finn Lamex Group Oy www.finnlamex.fi