SalBan strategia 2024-2027

SalBan 2024-2027 strategia on vaativa monella mittarilla, jossa tulevaisuuden haasteisiin pitää tarttua ajoissa ja pystyä tekemään perusteltuja/vaikeitakin päätöksiä SalBan etuja ajatellen.

Lähtötilanne tulevaan on kilpailullisilla rakenteilla katsottuna seurahistoriamme paras. Itse tulee silti aina katsottua seuratoimintaa pidemmän aikavälin tuloksilla, koska yksittäisiä hyviä kausia voi tulla välissä pelkillä riskinotoilla ja niistä voidaan onnituessakin pahimmassa tapauksessa kärsiä yhden kokonaisen strategian ajanjakson ajan.

Tässä kohtaa pelkästään kolmen vuoden strategia on SalBalle oikean mittainen, koska ympäristö muuttuu jatkuvasti ja myllerrystä on käynnissä.

Kilpailullinen vaade kilpajoukkueidemme nykyisillä sarjatasoillamme tulee olemaan kokonaisvaltaisesti kovempi kuin seurahistoriassamme kertaakaan. Seuraavien steppien tai edes saman ylläpitäminen vaatii paljon oikeita toimia ja ihmisiä eri rooleihin.

Meillä tulee jatkossakin olemaan eri tasoisia ja eri motivaatiolla olevia harrastajia. Se on rikkaus ja huomioitava jokaista yksittäistä kautta suunniteltaessa. Tarjoamme seurana erilaisia mahdollisuuksia jäsenillemme ja se on avain tehtäviämme.

Toimistolla meidän pitää muistaa edelleen tämän olevan työtä, ei harrastus, jossa valitaan vain ne mielekkäät työtehtävät. SalBa on se kaikista tärkein ja seuran ensisijainen tehtävä ei ole palkata ihmisiä, vaan palkkaukset tehdään tarpeisiin ja taloudellisilla resursseilla.

Meidän pitää pystyä muokkaamaan taloudellisia rakenteitamme ja olla entistä luovempi rahoituksen keräämisessä. Meidän pitää huomioida, että yritysmaailma on muuttunut koronan jälkeen ja Ukrainan sodan johdosta. Vanhempien taskuille meneminen isojen maksujen korotuksien vuoksi ei ole se oikea väylä päästä strategian tavoitteisiin, vaan kausi kerrallaan rakentaa taloutta aina pikkaisen paremmaksi ja käyttää sen hetkiset resurssit maksimaalisesti SalBan kehityksen hyväksi.

Ikäluokkien pieneneminen alkaa näkymään harrastajamäärissä tai ainakin se tulee muokkaamaan joukkuerakenteita.

Salibandy lajina on elänyt jo vuosia myllerrystä ja meidän pitää osata jatkossakin tehdä molemmin puolista hyvää yhteistyötä lajin sisällä, mutta myöskin yli lajirajojen.

Isot seurat, joihin lasken SalBankin pärjäävät varmasti seuraavatkin vuodet, mutta täytyy pystyä huomioimaan myös muutkin seurat. Jos tyhjennämme pienemmät seurat pelaajista, niin sillä on suora vaikutus kuluihin, kun esimerkiksi matkat kasvavat. Pelkkä omaa toimintaan katsominen ei ole enään nykypäivän seuratoimintaa.

Seuran arvot pitkäjänteisyys, avoimuus ja luotettavuus tukevat strategian sisältöä ja näihin kolmeen toiminnan tukipilariin on toimijoiden helppo tukeutua toimiessaan roolissaan.

Seuran Brändin parantaminen lähtee ihan jokapäiväisestä toiminnasta, markkinoinnista ja tarinan luomisesta. SalBa haluaa jatkossakin olla muutakin kuin pelkkiä harjoituksia ja pelejä tarjoava seura. Lokakuun EFT on tästä hyvä esimerkki.

Tosissaan mielenkiintoinen ja vaativa ajanjakso on edessä, jossa jälleen tavoitteet seuran kehittämisessä ovat ainakin tarpeeksi korkealla, mutta täysin mahdolliset toteuttaa seuran toiminnanjohtajana Joni Rokosa kertoo