Share |

SalBan Tukirahasto

SalBan Tukirahasto on perustettu vähävaraisten perheiden lasten salibandyharrastuksen jatkumisen mahdollistamiseksi SalBassa.

Tukirahaston tarkoituksena on mahdollistaa juniorin harrastamisen jatkuminen silloin, kun se perheen taloudellisen tilanteen vuoksi olisi muutoin uhattuna.

Tukea voi hakea joukkueen kausimaksuihin, ei toiminta-/jäsenmaksuun.

Tukea voi hakea max 80% kuluvan kauden maksuista, jolloin tuen lisäksi maksettavaksi jää aina vähintään 20%:n omavastuuosuus + seuran toimintamaksu, joka sisältää jäsenmaksun. Tukea voi hakea ympärivuotisesti, mutta ei takautuvasti.

Tuen myöntämisen kriteerit perustuvat pienituloisuuden määritelmään. Päätöksen kriteerinä käytämme aina uusinta määritelmää. Tukea voi saada myös poikkeuksellisen ja tilapäisen elämäntilanteen vuoksi.

Kaikki hakemuksella annettavat tiedot ovat luottamuksellisia. Hakemuksia käsittelee seurassa vain yksi salassapitovelvollisuuden alainen henkilö, joka toimittaa hakemukset hallituksen päätettäväksi ilman hakijan nimeä tai muita tunnistetietoja. Tukea myönnetään kulloinkin käytössä olevin resurssein. 

Tukea voit hakea vapaamuotoisella sähköpostilla lähettämällä sen osoitteeseen tukirahasto@salba.fi


Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- Pelaajan nimi

- Pelaajan joukkue

- Vanhemman/huoltajan nimi

- Lyhyt kuvaus pelaajan/perheen tilanteesta

- Arvio kausimaksujen määrästä (hakuhetkestä kauden loppuun)

- Avoinna olevien kausimaksujen määrä

- Haettava summa (max 80% tulevista kausimaksuista)

- Hakemuksesta tulee käydä ilmi, oletteko aikaisemmin hakeneet/saaneet tukea SalBan Tukirahastosta

Prosessin nopeuttamiseksi voit jo hakuvaiheessa laittaa liitteeksi vanhempien/huoltajien viimeisen palkkalaskelman

tai

Kelan tai eläkelaitoksen selvityksen maksettavasta

- eläkkeestä

- toimeentulo- tai kodinhoitotuesta

- opiskelutuesta